Rekonstrukce bazénů

Společnost Aquatech se zabývá také rekonstrukcí původních bazénů. Jedná se především o bazény vybudované zastaralými nebo nevhodnými technologickými postupy. Zejména se jedná o bazény betonové (opatřené různými nátěry), kachličkové, foliové nebo plastové (zhotovené z nevhodného plastu ).

Rekonstrukce bazénů přichází na řadu tehdy, když se nám bazén již přestává líbit anebo v krajním případě, když už jeho technický stav je za hranicí životnosti (ztrácí se voda, odlupuje se folie, je prasklý,...).

Velice často jsme oslovováni klienty pro rekonstrukci starých betonových bazénů, kachličkových či foliových bazénů.

Technologie opravy a rekonstukce starých bazénů je prováděna několika technologickými postupy, které jsou určeny vždy po technické přejímce stávajícího bazénu. Je volena technoligie, která je velmi šetrná k okolí bazénu a stávajícímu příslušenství bazénů. Součástí rekonstukce bazénu bývá většinou i výměna stávajícího nevhodného a poškozeného potrubí. Pokud je stávající příslušenství bazénu technicky způsobilé (filtrace, schody, světlo) lze ho v rámci rekonstrukce bazénu zachovat, či vhodně doplnit novými technologiemi.

Postup pro objednání či navržení rekonstrukce bazénu:

- v poptávkovém řízení je velice vhodné zaslání fotodokumentace stávajícího bazénu vč. příslušenství

- je vhodné ze strany objednatele popsat způsob a rozsah poškození, či určit které příslušenství je nefunkční

- v případě, že má objednatel  svoji představu o konečném výsledku a požadavku rekonstrukce, toto sdělit v jednoduché podobě

- technik společnosti Aquatech dle obdržené dokumentace provede základní návrh řešení rekonstrukce a způsob jejího provedení

- Aquatech předloží základní cenový návrh

- souhlasí-li objednatel s cenovým návrhem je dohodnuta osobní schůzka na místě, kde se osobě dohodnou konkrétní požadavky na rekonstrukci

- cena rekonstrukce je případně upravena o skutečný rozsah prací a předmětu díla

- poté je uzavřena smlouva o dílo, která kompletně řeší rekonstrukci vašeho bazénu a příslušenství

 Poptávka na rekonstrukci